ID Pengguna

Katalaluan


 


 
Perkhidmatan Atas Talian Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar;

JAS(Enviro-Library) adalah perpustakaan khusus Jabatan yang menyediakan koleksi bahan-bahan rujukan mengenai alam sekitar yang terdiri dari terbitan Malaysia dan luar negara untuk rujukan sahaja. Koleksi bahan-bahan adalah seperti laporan kualiti alam sekitar, laporan tahunan, garis panduan, akta dan peraturan, polisi, buku, majalah, kertas kerja, bahan-bahan kesedaran alam sekitar dan keratan akhbar